Gizlilik Politikası


Bu Küresel Mahremiyet Politikası, Datatakip.net'in iş operasyonlarımızda işlenen Kişisel Tanıtıcı Bilgiler ile ilgili olarak izlediği genel mahremiyet ilkelerini açıklamaktadır. Bu Küresel Mahremiyet Politikasına ilave olarak, ek gizlilik şartları veya politikalarına tabi belirli kampanyalar, tanıtımlar, programlar ve web siteleri de olabilir. Datatakip.net'in bu kampanyalara, tanıtımlara, programlara veya web sitelerine katılmadan veya bunları kullanmadan önce bu ek şartları veya politikaları okumanızı tavsiye eder çünkü bu bağlamda Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizin işlenmesi bu ek gizlilik şartları ve/veya politikalarına tabi olacaktır.

------------------------------------
Avrupa Birliği (AB) bulunan (veya Kişisel Tanıtıcı Bilgileri bu ülkelerdeki Datatakip.net'in sitesinin ziyaretçileri tarafından işlenen) kişiler için önemli not

Bu Politika şu kısımlardan oluşur:

  • Datatakip.net'in Kişisel Tanıtıcı Bilgileri işlerken uyguladığı genel prensipleri düzenleyen bu ön bölüm ve 
  • AB (i) gelen veya (ii) buralarda işlenen Kişisel Tanıtıcı Bilgileri konu alan ek (“AB Eki”).

Yukarıda belirtilen yargı çevrelerinden birinde bulunuyorsanız (veya Kişisel Tanıtıcı Bilgileriniz bu yargı çevrelerinden birinde işleniyorsa) Datatakip.net'in, bu ülkelerden gelen veya bu ülkelerde işlenen Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin Datatakip.net'in tarafından işlenmesine ilişkin önemli ek bilgiler içeren AB Ekini okumanızı tavsiye eder.
------------------------------------

Kapsam

Bu Politika, (i) Datatakip.net'in ziyaretçileri, potansiyel ziyaretçileri, (ii) söz konusu ziyaretçiler, potansiyel ziyaretçileri irtibat kişilerine ilişkin Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin format veya ortam fark etmeksizin her türlü “işleme” (aşağıda açıklandığı şekliyle) biçimi için geçerlidir.

Politika, tüzel kişiler hakkında işlenen herhangi bir bilgi için geçerli değildir.

Tanımlar

Bu Politikanın amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

Avrupa Ekonomik Alanı” veya “AEA”, Avrupa Birliği Üye Devletlerini ifade eder.

Kişisel Tanıtıcı Bilgiler” veya “PII”, tek başına ya da başka Kişisel Tanıtıcı Bilgiler ile birlikte bir kişinin kimliğini tespit etmek için yeterli olan, Datatakip.net'in tarafından işlenen herhangi bir bilgi veya bilgi kümesini ifade eder. Kişisel Tanıtıcı Bilgiler, anonim bilgileri ve kamuya açık olmayan Kişisel Tanıtıcı Bilgiler ile birleştirilmemiş kamuya açık bilgileri içermez. AEA’dan gelen veya burada işlenen Kişisel Tanıtıcı Bilgiler için PII, AB Ekinde verilen anlamı taşır.

İşleme”, otomatik araçlarla olsun veya olmasın, PII veya PII kümeleri üzerinde gerçekleştirilen toplama, kayıt, organizasyon, depolama, uyarlama ya da değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletme yoluyla ifşa etme, yayma veya başka şekilde kullanılabilir hale getirme, düzenleme ya da birleştirme, engelleme, silme veya imha gibi herhangi bir işlem veya işlem kümesini ifade eder ve “işlemek” fiili buna göre yorumlanacaktır.

Bu Politikada kullanıldığı şekliyle "Datatakip.net'in" firma arama motorunu ifade eder